Nastya và bố mua một chiếc ô tô mới, Đồ chơi cho trẻ em